WARUNKI UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI GITAROWEJ W TRZĘSACZU

 • Zgłoszenia należy przesłać e-mailem do dnia 30 kwietnia 2018r.

 • Zgłoszenia przesłane po terminie ( po 30 kwietnia) nie będą uwzględniane.

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy [email protected]. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego w kwocie 100 PLN od solisty i 120 PLN od duetu. Jeżeli członek duetu zamierza wystąpić również jako solista, obowiązuje go tylko wpisowe dla duetów. W przypadku rezygnacji z konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty należy dokonać na konto:


  Stowarzyszenie GITAROWY TRZĘSACZ
  ul. Grzybowa 10, 72 – 320 Trzebiatów
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  79 2030 0045 1110 0000 0419 7910


 • Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie drogą mailową.

 • Miejsce przesłuchań konkursowych i zakwaterowania uczestników: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Trzęsaczu, ul. Pałacowa 3 , 72-344 Rewal. Koszt pobytu 1 osoby (1 doba) z pełnym wyżywieniem to 90,00 zł. Dostępne są pokoje 3-osobowe. Płatne na miejscu w dniu przyjazdu. Szczegółowe informacje o rezerwacji noclegów i wyżywienia prosimy dołączać do zgłoszenia konkursowego.

 • Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy, bądź instytucje delegujące (płatne z góry ,na miejscu po przyjeździe).


 • ZASADY PRYWATNOŚCI:

 • Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w której zostaną wykorzystane nagrania.

 • Uczestnik konkursu zgłaszając swój udział automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

 • Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu w ramach festiwalu. Po zakończeniu konkursu dane te są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych, na których były gromadzone.


 • UWAGI KOŃCOWE

 • Dla uczestników konkursu, pedagogów i opiekunów wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe jest bezpłatny.

 • Wątpliwości dot. repertuaru można rozstrzygać z dyrektorem artystycznym konkursu, panem Cezarym Strokoszem [email protected]

Pobierz warunki uczestnictwa