WARUNKI UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI GITAROWEJ W TRZĘSACZU

 • Zgłoszenia należy przesłać e-mailem do dnia 19 maja 2017r

 • Zgłoszenia przesłane po terminie ( 19 maja ) nie będą uwzględniane. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego w kwocie 90 PLN od solisty i 120 PLN od duetu. Jeżeli członek duetu zamierza wystąpić również jako solista, obowiązuje go tylko wpisowe dla duetów. W przypadku rezygnacji z konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty należy dokonać na konto:


  Stowarzyszenie GITAROWY TRZĘSACZ
  ul. Grzybowa 10, 72 – 320 Trzebiatów
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  79 2030 0045 1110 0000 0419 7910


 • Miejsce przesłuchań konkursowych i zakwaterowania uczestników:
  Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Trzęsaczu, ul. Pałacowa 3 , 72-344 Rewal.
  Koszt pobytu (doba za osobę z pełnym wyżywieniem) 85 PLN, pokoje 3-osobowe. Płatne na miejscu w dniu przyjazdu. Szczegółowe informacje o rezerwacji prosimy dołączać do zgłoszenia konkursowego.

 • Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy, bądź instytucje delegujące.

 • Każdy uczestnik konkursu zostanie obciążony kosztami noclegów i wyżywienia (płatne z góry ,na miejscu po przyjeździe).

 • Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w której zostaną wykorzystane nagrania.

 • Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu w ramach festiwalu. Po zakończeniu konkursu dane te nie są przetwarzane przez organizatora i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych, na których były gromadzone.

 • Dla uczestników konkursu, pedagogów i opiekunów wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe jest bezpłatny.

 • Potwierdzenie udziału w konkursie zostanie przesłane do zainteresowanych po 02 czerwca 2017 r.

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy gitarowytrzesacz@wp.pl

Pobierz warunki uczestnictwa