INTERTON CLASSIC - sponsor główny nagród konkursowych.