Dane kontaktowe

Cezary Strokosz - dyr. artystyczny
Email: cezarystrokosz@wp.pl

Monika Werner-Tomasikiewicz - dyr. organizacyjny
tel. 601 907 371
Email: gitarowytrzesacz@wp.pl

Iwona Ziółkowska - koordynator ds. logistyki
tel. 509 967 058
Email: iwona.z75@gmail.com

Tu jesteśmy